שיכון ובינוי סולל בונה

אודות החברה

solel-boneh-about_0220_optimized

צילום: אלבטרוס

הזרוע הקבלנית של שיכון ובינוי לביצוע פרויקטים של הנדסה אזרחית ובנייה בישראל. החברה היא קבלן רשום בעל הסיווגים המרביים בכל תחומי פעילותה.

היסטוריה ומורשת

סולל בונה היא הוותיקה בחברות קבוצת שיכון ובינוי. החברה נוסדה בשנת 1920 בשם ״המשרד לעבודות ציבוריות״, ומאז שנת 1924 היא פועלת בשם סולל בונה. מימי הקמתה ועד עצם הימים הללו, ההיסטוריה והמורשת של סולל בונה מהווים חלק בלתי נפרד מסיפור תקומתה והתפתחותה של מדינת ישראל.

בראשית ימיה פעלה החברה כזרוע המבצעת של ההסתדרות בתחומי הבנייה והעבודות הציבוריות בארץ ישראל. לצד פעילויות אלה שימשה החברה כלי לקליטת עולים ולהכשרה מקצועית של עובדים רבים שהגיעו לארץ. בשנת 1927, בעקבות משבר כלכלי כבד, הופסקה פעילות החברה עד לשנת 1935, אז הוקמה מחדש כחברת מניות בבעלות חברת העובדים. בשנים הבאות הרחיבה סולל בונה את פעילותה אל עבר הגשמתם של יעדים ביטחוניים והתיישבותיים. בימי מלחמת העולם השנייה הקימה סולל בונה תשתיות שדות תעופה, דרכים, גשרים ומחנות צבא עבור השלטונות הבריטיים בארץ ישראל, במצרים, בסוריה, בעיראק, בקפריסין, באיראן ובבחריין. במהלך שנות ה- 40 הורחבה פעילות החברה לתחום התעשייה: בתי החרושת למלט “נשר”, בתי היציקה “וולקן”, מפעל הזכוכית “פניציה” ומפעלי המתכת “חמת”.

אודות מעורבותה של סולל בונה בנושאים ביטחוניים וצבאיים בתקופת היישוב היהודי בארץ-ישראל טרם הקמת המדינה ניתן לקרוא בספרו של דורון רוזן: “סולל בונה” בשירות ביטחון היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1936 – 1948. הספר סוקר, בין היתר, את עבודות הקמת מערכת אבטחה ובלימה בגבול הצפוני; את תפקידה המרכזי במבצעי “חומה ומגדל” ובהרחבת המפה היישובית בכללותה; את מעורבותה בקשרי השיתוף החשאי-מודיעיני בין מוסדות היישוב היהודי ובין גופי ביון בריטיים במהלך מלחמת העולם השנייה; את הסיוע של “סולל בונה” ועובדיה לפעולתם של שליחי המוסד לעלייה ב’ במדינות ערב; את הסיוע למוסד לעלייה ולגופים הימיים של הפלמ”ח בתחום ההעפלה הימית; את חלקה בביצוע מפעלי ההתיישבות בנגב הצפוני ובביצור וחיזוק הנגב; ואת תפקידה המרכזי של “סולל בונה” בהקמת מערכי ביצורים והגנה בחלק ניכר של אזורי הארץ בזמן מלחמת העצמאות.

בימי ראשית המדינה, מילאה סולל בונה תפקיד מרכזי בבניין הארץ ובפיתוחה. האתגר המרכזי שעמד בפני המדינה הצעירה היה קליטת עלייה מואצת. , וסולל בונה עסקה בהקמת יחידות דיור בהיקף נרחב ובקצב אדיר, עבור הממשלה ועבור החברות המשכנות של ההסתדרות: שיכון ונווה עובד (אשר אוחדו במהלך שנות ה- 50 לחברת שיכון עובדים, לימים: שיכון ובינוי נדל”ן). במקביל עסקה סולל בונה גם בפיתוח מפעלי תעשייה, ובביצוע עבודות ציבוריות ופרטיות, וכן בעבודות בניה וסלילה בארצות חוץ.

לאורך שנות קיומה הקימה סולל בונה פרויקטים וציוני דרך ונוף המשולבים בהיסטוריה הישראלית: קריית הממשלה בירושלים, בנייני האומה, יד ושם, בית חולים סורוקה, תחנת הכוח רוטנברג בנהריים רידינג ת”א, אורות רבין בחדרה, מלון קינג דוד, מלון הילטון ת”א וירושלים מלון דן ת”א, מלון הייאט ירושלים, משרד הביטחון הקריה, היכל התרבות ת”א, הקאמרי, מגדל שלום, היכל המשפט בחיפה, נמלי חיפה ואשדוד ועוד.

גם כיום ממשיכה שיכון ובינוי סולל בונה להוביל ולעמוד בחזית בניין הארץ והמשך צמיחתה.

בראש נכסיה של שיכון ובינוי סולל בונה עומד כוח אדם מעולה ומיומן, בעל ותק רב וניסיון עשיר – אנשים, שבעבודתם היום-יומית עשו ועושים היסטוריה.

לאורך השנים, צברו עובדי החברה, בעבר ובהווה, חומר ארכיוני מרתק, המספק הצצה לסיפור הקמתה ובנייתה של מדינת ישראל, המוצג באתר גמלאי סולל בונה.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.