הקוד האתי

בשנת 2012 אימצה שיכון ובינוי קוד אתי, המבטא את ערכיה ואת עקרונות האתיקה המקצועית החלים על עובדיה ועל מנהליה. מטרת הקוד האתי היא, בראש ובראשונה, לתת לעובדים ולמנהלים כלים שיסייעו להם לקבל את ההחלטה ההולמת את אופן ההתנהלות הראוי בסיטואציות שונות במהלך העבודה השוטף. בנוסף, בקוד האתי מפורטים גורמים שאליהם ניתן לפנות על מנת לדווח או להתייעץ וכן פרטי “הקו החם” וכתובת דוא”ל לפניות אנונימיות. הקוד האתי שלנו קובע כי כל העובדים בשיכון ובינוי יפעלו על פי חוק, ינהגו ביושר וביושרה ובדרך התואמת לעקרונות המנחים אותנו, לתפיסת הקיימות, למסמכי המדיניות של שיכון ובינוי, תכניות האכיפה שלה ולנהליה. הקוד האתי כולל הוראות, הנחיות והכוונה בקשת רחבה של נושאים, כגון: יחס מכבד לזולת ולמחזיקי עניין, מניעת ניגוד עניינים, שמירה על הוראות החוק, איסור על מתן או קבלת שוחד, ביטחון מידע, שימוש במשאבי הקבוצה, חובות הנובעות מהיותה של שיכון ובינוי חברה ציבורית, בטיחות, תרומות, עזרה לקהילה ועוד. בהתאם לקוד האתי, שיכון ובינוי אימצה מדיניות של “אפס סובלנות” בנושא של שוחד ושחיתות ואנו מיישמים תכנית אכיפה מקיפה למניעת שוחד ושחיתות. אנו מקפידים הקפדה יתרה על קיום הוראות החוק וכללי הבורסה, במטרה לשמור על אמון המשקיעים בחברה. אנו מיישמים תכנית אכיפה בתחום ניירות ערך המפרטת כללים, הנחיות והוראות בנושא. שיכון ובינוי פועלת באופן שוטף להטמעה של עקרונות הקוד האתי במגוון אמצעים, בארץ ובכל מקום בו אנו פועלים בעולם, פעילויות והרצאות לעובדים ולמנהלים, יום אוריינטציה לעובדים חדשים, סרטוני אנימציה, חוזרי דילמות עם דוגמאות הממחישות את יישום העקרונות של הקוד האתי ועוד.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.