אסיפות, חדשות והודעות

2024

אספה כללית מיוחדת אפריל 2024

26.02.2024

2023

זימון אסיפה שנתית יולי 2023

21.06.2023

אספה כללית מיוחדת אפריל 2023

02.03.2023

אסיפה כללית ינואר 2023

23.01.2023

2021

אסיפה כללית ינואר 2021

23.02.2021

2020

זימון אסיפה שנתית ל-27.2.20

20.01.2020

2019

אסיפת המשך לאסיפה מיום 26.5.19

06.06.2019

זימון אסיפה כללית ל-26.5.19

18.04.2019

אסיפה כללית 26.5.19 – מדיניות תגמול

18.04.2019

download-icon@3x

אסיפה כללית 26.5.19 – כתב שיפוי

18.04.2019

download-icon@3x

זימון אסיפה כללית ל- 14.3.19

06.02.2019

זימון אסיפה שנתית ל-28.2.19

24.01.2019

2018

החלפת בעלי שליטה

07.08.2018

אסיפה מיוחדת 29.3.18

20.02.2018

2017

כינוס אסיפה כללית שנתית

16.10.2017

יובל דגים ימונה לתפקיד מנכ”ל שיכון ובינוי

04.10.2017

כינוס אסיפה כללית מיוחדת

19.02.2017

דחיית אסיפה כללית מיוחדת

12.02.2017

2016

תוצאות – 9 חודשים + רבעון 3 2016

30.11.2016

תוצאות – 9 חודשים + רבעון 3 2016 – נגיש

30.11.2016

זימון אסיפה כללית של בעלי המניות

10.11.2016

זימון אסיפה כללית מיוחדת

05.04.2016

זימון אסיפה מיוחדת

14.02.2016

2015

זימון אסיפה כללית

22.11.2015

פרויקט אשלים – סגירה פיננסית

19.07.2015

מידרוג מאשרת מחדש דירוג A1 באופק יציב

29.04.2015

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

22.03.2015

מכירת מתקנים פוטו-וולטאיים

11.03.2015

החל להיות בעל עניין – הפניקס אחזקות בע”מ

09.03.2015

החל להיות בעל עניין – אקסלנס השקעות בע”מ

09.03.2015

זכיה במכרז להקמת נתיבי אגרה בטקסס

15.02.2015

דירוג מנפיק ע”י מעלות A+ יציב

26.02.2015

כינוס אסיפה כללית מיוחדת

23.02.2015

איי.די.או – בחינת הנפקת חברת בת

15.02.2015

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

09.02.2015

מינוי סמנכ”ל קיימות – אורי בן-פורת

01.02.2015

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

12.01.2015

השלמת עסקה למכירת מתקנים פוטו-וולטאיים

01.01.2015

2014

דירוג אשראי בינלאומי ברמת BB (באופק יציב)

30.12.2014

העמדת ערבות לחברת איי.די.או.

21.12.2014

השלמת מכירת זכויות בבניין משרדים בר”ג

16.12.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

16.12.2014

פרויקט קבלני בניגריה

04.12.2014

מכירת קרקע בת”א – שיכון ובינוי נדל”ן

02.12.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

16.11.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

14.09.2014

מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

07.09.2014

הליך מכירת מתקני PV

25.08.2014

מצגת למשקיעים

21.08.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

12.08.2014

זכייה בפרויקט זכייני בקולומביה

24.07.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

10.07.2014

הצעות למכרזים – נמל אשדוד ונמל חיפה

02.07.2014

הושלמו הסכמי מימון לפרויקט מעלה גלבוע

26.06.2014

חקיקה חדשה בתעריפי האנרגיה בספרד

24.06.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

16.06.2014

שו”ב תשלם לארתם 34 מ’ ₪

15.06.2014

אישור רשות החשמל סגירה פיננסית מעלה גלבוע

12.06.2014

אישור מנכ”ל הבורסה מיום 11.6.14

11.06.2014

ביטול מהלך פרסום תשקיף חברת בת

05.06.2014

הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה 7)

02.06.2014

חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך

01.06.2014

שיכון ובינוי נדל”ן (87%) תשהה פרסום תשקיף

19.05.2014

נתוני מכירות שיכון ובינוי נדל”ן

15.05.2014

הצעות למכרז להקמת נמל באשדוד וחיפה

11.05.2014

הצעת רכש חליפין

11.05.2014

תוצאות הצעת רכש חליפין

08.05.2014

שינויים ומצבת הון במרשם בעלי מניות

08.05.2014

תוצאות הצעת רכש חליפין

28.04.2014

תוצאות הצעת רכש חליפין

24.04.2014

דו”ח הצעת מדף

13.04.2014

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.