EPC

ashalim_EPC

גלעד קלוורצ’יק

ביצוע עבודות הקמה בפרויקטים מורכבים בשיטת (BOT (Build-Operate-Transfer כחברת, החל בשלב המכרז ועד גמר הפרויקט ומסירתו לזכיין. ביצוע העבודות נעשה תוך אינטגרציה של כלל רכיבי הפרויקט, לרבות פיתוח בר-קיימא ותכנון יעיל ומיטבי של תפעול הפרויקט ואחזקתו. המיזמים ההנדסיים המורכבים כרוכים באתגרים מקצועיים רבים. ההתמודדות איתם מתאפשרת, בין היתר, הודות לניסיון הרב של שיכון ובינוי בביצוע של פרויקטים מורכבים בשותפות EPC בעבר ובהווה עם חברות גלובליות מובילות.

חברות המספקות את השירות

solel-bone

שיכון ובינוי

סולל בונה

קרא עוד

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.