תשתיות

אנרגיה

אנו רואים בהפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ונקיים נדבך חשוב בתרומתנו ליצירה של סביבת חיים בת-קיימא ולהתמודדות עם אתגרים גלובאליים כגון הידלדלות של משאבי טבע מתכלים ושינויי אקלים. אנו משלבים את היכולות והניסיון שלנו בפיתוח, בהקמה ובתפעול של פרויקטים גדולים ומורכבים עם חדשנות טכנולוגית והנדסית, ומקדמים פרויקטים רחבי-היקף להפקת אנרגיה בעלי השפעה סביבתית חיובית. הפעילות שלנו כוללת ייזום, הקמה והפעלה בארץ ובחו”ל של מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית, אנרגיה תרמו-סולארית, אנרגיית רוח ואנרגיית מים, כמו גם ייזום ופיתוח של פרויקט לייצור חשמל על בסיס גז טבעי בישראל.

חברות המספקות את השירות

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.