קיימות בשיכון ובינוי

תפיסת הקיימות והאחריות התאגידית נמצאת בליבת הערכים ובתרבות הארגונית של שיכון ובינוי ומגלמת את המחויבות שלנו כלפי כלל מחזיקי העניין. כחלוצה ומובילה בתחומה כבר כמעט 100 שנה, מהווה שיכון ובינוי מקור לגאווה בתחום האחריות התאגידית, ומדגימה את הקשר הישיר שבין קיימות להזדמנויות חדשות ולהישגים עסקיים מרשימים.

שיכון ובינוי – העוסקת בבנייה, בתשתיות, בנדל“ן ובאנרגיה – מכירה בהשפעות שיש לפעילויותיה על האוכלוסייה ועל הסביבה במדינות שבהן היא פועלת. לפיכך, בשנת2007  בחרה הקבוצה לאמץ את גישת הקיימות כאסטרטגיה עסקית למכלול פעילותה. בחירה זו נובעת משיקולים ערכיים ועסקיים כאחת, והיא באה לידי ביטוי בהטמעת שיקולים סביבתיים וחברתיים – בצד שיקולים כלכליים – במהלך העסקים השוטף של הקבוצה, הכול תוך כדי יצירת יתרון תחרותי בשוקי הפעילות הרלוונטיים.

חזון קבוצת שיכון ובינוי – ”להיות קבוצה עסקית מובילה, היוצרת סביבת חיים בת קיימא ומתקדמת בארץ ובעולם, למעננו ולמען הדורות הבאים“, מכתיב התנהלות הדורשת שיפור מתמיד, יישום של עקרונות הקיימות ושל תהליכי למידה – זאת כדי שנוכל להמשיך ולחתור למובילות. תפיסת העולם הניהולית שלנו שמה דגש על יצירת ערך משותף עם מחזיקי העניין ושילוב שיקולים עסקיים עם אחריות חברתית וסביבתית כחלק מהותי מפעילות הליבה שלנו.

מימוש גישה זו בא לידי ביטוי בפעילות חובקות עולם ומגוונות שבהן שיכון ובינוי הייתה חוד החנית בתחומי נדל”ן, התשתיות והאנרגיה. חזון שיכון ובינוי בא לידי ביטוי בכמה מהדוגמאות הבאות:

Solel_mishpat_SUSTAINABILITY

נדל"ן

שיכון ובינוי היא החברה המובילה בישראל בבנייה ירוקה, החל בדירות המגורים של שיכון ובינוי נדל״ן הנבנות על-פי התקן לבנייה ירוקה, החל משנת 2016 100% מהדירות שנבנו על ידי שיכון ובינוי נדל”ן נבנו על פי תקן הבנייה הירוקה וכלה במבנה הציבורי מאופס האנרגיה הראשון בישראל שבו שוכן בית המשפט בחדרה, שאותו בנתה סולל בונה.

habonim-SUSTAINABILITY

אנרגיה

שיכון ובינוי פועלת להקמת פרויקטים בתחום האנרגיה ולתפעולם בישראל וברחבי העולם. הקבוצה שמה דגש על הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, המסייעת בהתמודדות הגלובלית עם האתגרים הנובעים משינויי אקלים בעולם. הקבוצה רואה את פעילותה בתחום ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים כמנוע צמיחה עסקי בינלאומי ההולם את חזונה וערכיה. שיכון ובינוי אנרגיה הקימה את הפרויקט הפוטו-וולטאי הצף הגדול בישראל, אשר כולל 50  אלף פאנלים סולאריים להפקת 23 מגה וואט חשמל שיספיק ל-3,000 בתי אב.

road SUSTAINABILITY

תשתיות

שיכון ובינוי הובילה, התעדה לתקן Greenroads לתשתיות ירוקות בכביש 77, הפרויקט הראשון בישראל שיוסמך בתקן מסוג זה.

בין היתר, יושמו בפרויקט כביש 77 אלמנטים כמו שיתוף מחזיקי עניין – הגורמים השונים המושפעים מהפרויקט, שיתוף הקהילה, שדרוג והעתקה של תשתיות הישובים בסביבת הפרויקט, הוספת שביל אופניים לצד הכביש הראשי, פיתוח תוכנית למניעת זיהום אוויר במהלך הבניה, טיפול בצמחיה פולשנית, שימוש בחומרים ממוחזרים, ועוד.

שיכון ובינוי מחויבת לנהל ולהפחית את הסיכונים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים הנובעים מפעילות בכלל זה חתירה לקידום פיתוח בר קיימא, צמצום טביעת הרגל האקולוגית שלה וייצור ערך משותף לקבוצה ולסובבים אותה. מדיניות שיתוף מחזיקי עניין של החברה קובעת את העקרונות לניהול דיאלוג וכלים עבור נקיטת אמצעים משותפים יעילים עם מחזיקי העניין בחברה:

  • קידום תרבות של “לתת בחזרה לקהילה” – על ידי קביעת מדיניות והנחיות של החברה בכל הנוגע לפעילות קהילתית חסויות ותרומות חברתיות.
  • קביעת מדיניות ותוכניות ניהול המדגישות את חשיבותם של היבטים חברתיים כגון: מדיניות זכויות אדם.
  • תוכנית ניהול בריאות ובטיחות קהילתית, תוכנית לניהול מורשת תרבותית, תוכנית לפיתוח קהילתית, תוכנית לניהול כוח העבודה וכו’.
  • תנאי עבודה והטבות עבודה בהתאם לתקנות המקומיות – בתיאום ובהסכמת האיגודים המקומיים.
icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.