מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה: ינואר 2019

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (“האתר”) של חברת שיכון ובינוי בע”מ (“החברה “). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן (“מדיניות הפרטיות”), לתנאי השימוש של החברה, הזמינים בקישור הבא https://www.shikunbinui.com/he/privacy ולהוראות נוספות של החברה כמצוין באתר.

השימוש בלשון זכר הינו לנוחות בלבד, האמור בתנאי השימוש חל על כל המינים.

מדיניות זו מגדירה את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אודות גולשים (” משתמש” “אתה” ) אשר עושים שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר (” השירותים “).

שים לב, כי האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים, אשר אינם כפופים למדיניות זו. עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים לפני שתמסור להם מידע אישי כלשהו.

פרטיותך חשובה לנו. אנא קרא מדיניות זו בעיון וודא כי האמור בה מקובל עליך.אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות ו/או לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה.

כללי

  • אינך נדרש על פי חוק לספק לנו מידע אישי כלשהו. שיתוף מידע אישי איתנו תלוי ברצונך והסכמתך.
  • השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם.
  • זכותך לעיין במידע האישי המעובד אודותיך בחברה. אתה יכול לבקש לעיין במידע זה, ובנסיבות מסוימות לבקש לשנות או למחוק אותו, כאמור להלן ובהתאם לדין.
  • אנחנו לא מוכרים מידע אישי אודות המשתמשים שלנו לצדדים שלישיים. אנו מעבירים מידע אישי לצדדים שלישיים רק במסגרת מתן השירותים למשתמשים שלנו, או בנסיבות מוגבלות המפורטות להלן.
  • אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למידע אישי אודותיך, שלח לנו דוא”ל לכתובת: info@shikunbinui.com

1. המידע שאנו אוספים

1.1 על מנת לעשות שימוש בחלק משירותי האתר וליצירת קשר עם החברה הנך נדרש לספק מידע מסוים המזהה אותך באופן אישי, לדוגמא: שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דואר האלקטרוני ועוד. כמו כן, באתר ניתן לקבל מידע ולהגיש מועמדות למשרות פתוחות בחברה, במידה ותהיה מעוניין לעשות כן, תתבקש לספק פרטים אישיים בנוסף לפרטי יצירת קשר, כגון צירוף קורות חיים. זהו מידע שאתה מוסר לחברה ביודעין ובהסכמה.

1.2 אנו אוספים מידע מסוים כגון כתובת IP, דגם מכשיר, מערכת הפעלה ונתונים טכניים אחרים אשר מזהים את המכשיר באמצעותו התחברת לשירותים. כמו כן החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לרבות התנהגות משתמשים באתר, עמודים שנצפו, שיתופים לרשתות חברתיות וכו’. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. מידע מסוג זה לא יזהה אותך באופן אישי.

1.3 כמו כן, במידה ובחרת להירשם באתר לקבלת דיוור מאת החברה, כגון רישום לניוזלטר, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת רישום זה.

1.4 אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי רגיש, כגון מידע על השתייכות דתית, צנעת הפרט, מידע רפואי, וכדומה. במידה ואתה סבור שמידע אישי רגיש הועבר אלינו בטעות, אנא הודיע לנו על כך מיד.

1.5 אנו משתמשים בקובצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים סטטיסטיים. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה למנוע מאתנו לספק לך את השירותים או חלק מהם. טכנולוגיות אלה עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר.

2. שימוש שאנו עושים במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר לשם המטרות הבאות:

2.1 כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ובשירותים ולשפר את חוויית המשתמש שלך.

2.2 תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האתר והשירותים וכדי לשפר את פעילויות ושירותי החברה.

2.3 איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין.

2.4 לצורכי מסירת מידע, מענה ליצירת קשר ובמידה ובחרת להגיש מועמדות למשרות פתוחות בחברה דרך האתר, לטפל בפנייתך.

2.5 במידה ונרשמת לקבלת דיוור שיווקי מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.

2.6 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

3. מסירת המידע לצדדים שלישיים

מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובשירותים. מידע זה לא יזהה משתמשים באופן אישי.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במקרים המפורטים להלן:

3.1 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור מידע שנאסף על ידינו;

3.2 בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש, לצד שלישי או להחברה;

3.3 במקרים של הפרת תנאי השימוש או ביצוע באתר, של פעולות בניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

3.4 בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, עם החברה.

4. אבטחת מידע

החברה מפעילה מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ולאפשר הגנה על המידע שהחברה אוספת. יחד עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים בטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת שמערכותיה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

5. דיוור שיווקי

במידה ובחרת להירשם לקבלת דיוור מהחברה, כגון רישום לניוזלטר באתר החברה, נשלח אליך מידע ועדכונים על פעילויות החברה. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת הדיוור הנ”ל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו לצורך זה. אם אינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך בדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: info@shikunbinui.com

6. רשתות חברתיות

הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, יוטיוב, לינקדין וכו’), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות החברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

7. שמירת מידע

אנו שומרים מידע אישי לתקופה הנדרשת על מנת להגשים את מטרות השימוש המתוארות במדיניות זו, להגן או לעמוד על זכויות וטענות משפטיות, לניתוח ושיפור השירותים ובהתאם לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים.

 

לשאלות בנוגע למדיניות זו, אנא פנה אלינו בדוא”ל לכתובת הבאה info@shikunbinui.com

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.