חזון וערכים

החזון שלנו: “להיות קבוצה עסקית מובילה, היוצרת סביבת חיים בת-קיימא ומתקדמת בארץ ובעולם, למעננו ולמען הדורות הבאים.”

שיכון ובינוי – העוסקת בבנייה, בתשתיות, בנדל”ן, באנרגיה ובמים – מכירה בהשפעות שיש לפעילויותיה על האוכלוסייה ועל הסביבה במדינות שבהן היא פועלת.

לפיכך, בשנת 2007 בחרה שיכון ובינוי לאמץ את גישת הקיימות כאסטרטגיה עסקית למכלול פעילותה. בחירה זו נובעת משיקולים ערכיים ועסקיים כאחד, והיא באה לידי ביטוי בהטמעת שיקולים סביבתיים וחברתיים – בצד שיקולים כלכליים – במהלך העסקים השוטף שלנו.

לצד ההכרה בהשפעת הפעילות שלנו על אנשים רבים במשך דורות שלמים, אנו מודעים גם לצורך להתאים את עצמנו דרך קבע לסביבת החיים בעולם המשתנה במהירות עצומה. לכן, אנו מקפידים על פיתוח בר-קיימא, כלומר: פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם.

שיכון ובינוי פועלת, בהשראת חזון הקיימות, להטמעה של שפה וחשיבה משותפות לעובדי החברה ולמנהליה לטובת החברה, הכלכלה והסביבה.

ברוח הערכים המבוססים על חזוננו והנובעים ממנו, פיתחנו כלים יום-יומיים להטמעת ערכים בעשייה הארגונית והאישית של כל אחד ואחת מהעובדים ומהמנהלים שלנו. הערכים שלנו מתורגמים, בתהליך מדורג ועקבי, למגוון של כלים מעשיים ושל שגרות ארגוניות וניהוליות לקבלת החלטות, במטרה להבטיח כי פעולותינו ישפיעו לטובה על חיי האנשים והגורמים שעשייתנו נוגעת בהם.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.