שיכון ובינוי אנרגיה

אודות החברה

Renewable_about_22

מאלרס

זרוע האנרגיה של שיכון ובינוי. החברה עוסקת בייזום, מימון, הקמה ובהפעלה של מתקנים לייצור חשמל על בסיס אנרגיות כגון אנרגיית שמש, מים, רוח וגז טבעי בישראל ובעולם.

שיכון ובינוי אנרגיה מפתחת פרויקטים רחבי היקף וארוכי טווח בגישה של פתרונות כוללים, החל בשלב הייזום, המימון, המשך בהקמה וכלה בתפעול ובתחזוקה של הפרויקט. שיכון ובינוי אנרגיה מובילה בתחום הפרויקטים המתחדשים רחבי ההיקף וארוכי הטווח ומפתחת אותם מתוך גישה כוללת והוליסטית.

ההשתייכות לפלטפורמה של קבוצת שיכון ובינוי מעניקה לשיכון ובינוי אנרגיה משאבים כלכליים נרחבים, נוכחות גלובאלית ויכולות מוכחות בהוצאה לפועל של פרויקטים.

החזון שלנו: אנו רואים בעיני רוחנו עולם בר קיימא, עם שפע של חשמל המופק במתקנים המופעלים על ידי מקורות אנרגיה נקיים.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.