שיכון ובינוי נדל"ן

שירותים

שיכון ובינוי נדל”ן עוסקת בכל התחומים הרלוונטיים לייזום נדלן ובנייה בישראל: איתור ורכישה של קרקעות, תכנון, פיתוח, השבחה, שיווק, ניהול, השכרה ומכירה של נכסי נדל”ן בישראל. תחומי פעילותה כוללים:

icon_bullet1

ייזום פרויקטים של בנייה למגורים.

icon_bullet1

ייזום פרויקטים של בנייה למשרדים, לתעשייה ולמסחר.

icon_bullet1

פעילות מול גופי תכנון לצורך שינוי ייעוד של מקרקעין, שינוי תב”ע (תכנית בניין עיר) והשבחת מקרקעין.

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.