Renewable_ashalim1
צילום: אלבטרוס

אשלים

ישראל, הנגב, דרום ישראל, אשלים

בקצרה

זכיינות

שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם קרן נוי + TSK

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם סולל אבן EPC אשלים

חברה מפתחת

לקוח

מדינת ישראל

אודות הפרויקט

אשלים הוא פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול בישראל – תחנת כוח תרמו-סולארית בהספק של 121מגה-ואט, הפועלת בטכנולוגייתCSP , ליד היישוב אשלים שבנגב. הפרויקט מוקם מכוח הסכם זיכיון עם מדינת ישראל בשיטת B.O.T (Build Operate Transfer) לתקופה של 28 שנה. התחנה משתרעת על שטח של 3,900 דונם ותספק חשמל לכ-60 אלף משקי בית. עם השלמתה תהווה תחנת הכוח אבן דרך חשובה במימוש היעד הלאומי לייצור 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד שנת 2020.

אודות הפרויקט

אשלים הוא פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול בישראל – תחנת כוח תרמו-סולארית בהספק של 121מגה-ואט, הפועלת בטכנולוגייתCSP , ליד היישוב אשלים שבנגב. הפרויקט מוקם מכוח הסכם זיכיון עם מדינת ישראל בשיטת B.O.T (Build Operate Transfer) לתקופה של 28 שנה. התחנה משתרעת על שטח של 3,900 דונם ותספק חשמל לכ-60 אלף משקי בית. עם השלמתה תהווה תחנת הכוח אבן דרך חשובה במימוש היעד הלאומי לייצור 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד שנת 2020.

בקצרה

זכיינות

שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם קרן נוי + TSK

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם סולל אבן EPC אשלים

חברה מפתחת

לקוח

מדינת ישראל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.