SBI_National-Library-Building
צילום: אריק טפיירו

בניין הספרייה הלאומית

ניגריה, אבוג'ה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: דצמבר 2015

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

קומפלקס של חמישה בניינים בני 10-8 קומות, שתי קומות חניה תת-קרקעית ובנייני משרדים, בשטח כולל של כ-72,000 מ"ר.

אודות הפרויקט

קומפלקס של חמישה בניינים בני 10-8 קומות, שתי קומות חניה תת-קרקעית ובנייני משרדים, בשטח כולל של כ-72,000 מ"ר.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: דצמבר 2015

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.