sh288_5
צילום: Aero Photo

SH 288 נתיבי אגרה מהירים P3

ארה"ב, מחוז האריס, יוסטון, טקסס

בקצרה

סטטוס פרויקט

נפתח לתנועה: נובמבר 2020

זכיינות

שיכון ובינוי זכיינות והשקעות בשיתוף עם Blueridge Transportation Group, LLC

חברה מבצעת

Almeda-Genoa Constructors

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט P3 של שיכון ובינוי ארה"ב בנייה ושיכון ובינוי ארה"ב זכיינות, לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של כבישי אגרה בני 4 נתיבים באורך 10.3 מייל, כולל 54 גשרים ו-18 רמפות מחלפים, כמו גם שדרוג, תפעול ותחזוקה של תשתיות קיימות ביוסטון, טקסס. שיכון ובינוי ארה"ב הייתה חלק ממיזם הבנייה המשותף, והיא חלק מקבוצת ההשקעות שתחזיק, תפעל ותחזק את הפרויקט עד שנת 2069.

אודות הפרויקט

פרויקט P3 של שיכון ובינוי ארה"ב בנייה ושיכון ובינוי ארה"ב זכיינות, לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של כבישי אגרה בני 4 נתיבים באורך 10.3 מייל, כולל 54 גשרים ו-18 רמפות מחלפים, כמו גם שדרוג, תפעול ותחזוקה של תשתיות קיימות ביוסטון, טקסס. שיכון ובינוי ארה"ב הייתה חלק ממיזם הבנייה המשותף, והיא חלק מקבוצת ההשקעות שתחזיק, תפעל ותחזק את הפרויקט עד שנת 2069.

בקצרה

סטטוס פרויקט

נפתח לתנועה: נובמבר 2020

זכיינות

שיכון ובינוי זכיינות והשקעות בשיתוף עם Blueridge Transportation Group, LLC

חברה מבצעת

Almeda-Genoa Constructors

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.