SBI_Ilesha-Dam
צלם: שרגא אופק

סכר ILESHA

ניגריה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: יוני 2013

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

תכנון וביצוע סכר, כולל הסטת תעלה, מתקן שאיבה, גנרטורים והנחת צנרת.

אודות הפרויקט

תכנון וביצוע סכר, כולל הסטת תעלה, מתקן שאיבה, גנרטורים והנחת צנרת.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: יוני 2013

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.