Credit Studio 84 - אופק רחב

אופק רחב

בקצרה

רמלה, ישראל

סטטוס הפרוייקט:
תיכנון ובניה
חברה מפתחת
סולל בונה תשתיות

אודות הפרויקט

פרויקט תכנון ביצוע והפעלה למשך 25 שנה של מחנה רב חיילי שיוקם בסמוך למפקדת פיקוד העורף ברמלה, וישתרע על 360 דונמים. הוא יהווה את המחנה הרב-זרועי הגדול והמרכזי של צה"ל ויאכלס בתוכו, בין השאר, את לשכת הגיוס ושרשרת החיול (בקו"ם) החדשים, את מפקדת זרוע היבשה, את החילות והיחידות של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ושל אגף כוח-האדם ומרכז רפואי מתקדם. בנוסף, יכלול הפרויקט שטחי מסחר, חניונים, מתקני ספורט ושבילי אופניים. המחנה יקלוט כ-9,000 משרתים וכ-5000 מבקרים מידי יום.

אודות הפרויקט

פרויקט תכנון ביצוע והפעלה למשך 25 שנה של מחנה רב חיילי שיוקם בסמוך למפקדת פיקוד העורף ברמלה, וישתרע על 360 דונמים. הוא יהווה את המחנה הרב-זרועי הגדול והמרכזי של צה"ל ויאכלס בתוכו, בין השאר, את לשכת הגיוס ושרשרת החיול (בקו"ם) החדשים, את מפקדת זרוע היבשה, את החילות והיחידות של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ושל אגף כוח-האדם ומרכז רפואי מתקדם. בנוסף, יכלול הפרויקט שטחי מסחר, חניונים, מתקני ספורט ושבילי אופניים. המחנה יקלוט כ-9,000 משרתים וכ-5000 מבקרים מידי יום.

בקצרה

רמלה, ישראל

סטטוס הפרוייקט:
תיכנון ובניה
חברה מפתחת
סולל בונה תשתיות

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.