MD_85
צילום: Identified Technologies

MD85 ב-I-270 בנייה מחדש של מחלפים

ארה"ב, פרדריק, מרילנד

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2022

חברה מבצעת

Fay, S&B USA Construction

חברה מפתחת

לקוח

Maryland State Highway Association

אודות הפרויקט

בנייה מחדש של מחלפים MD 85 ו-I-270, כולל כ-1.1 מיילים של MD 85 ו-1.3 מיילים של I-270. העבודה כוללת הרחבה של יותר משני קילומטרים של כביש, בנייה מחדש של רמפות וגישות, העברת שירותים, התקנת ניקוז, מדרכות, תאורת כביש מהיר, אותות תנועה ומתקני SWM. הפרויקט כולל גם הסרה של גשרים תאומים קיימים של I-270 מעל MD 85 ובנייה מחדש של מבנה באורך 450' וברוחב 120', הנושא את התנועה ב- I-270 לכיוון צפון ודרום מעל MD 85.

אודות הפרויקט

בנייה מחדש של מחלפים MD 85 ו-I-270, כולל כ-1.1 מיילים של MD 85 ו-1.3 מיילים של I-270. העבודה כוללת הרחבה של יותר משני קילומטרים של כביש, בנייה מחדש של רמפות וגישות, העברת שירותים, התקנת ניקוז, מדרכות, תאורת כביש מהיר, אותות תנועה ומתקני SWM. הפרויקט כולל גם הסרה של גשרים תאומים קיימים של I-270 מעל MD 85 ובנייה מחדש של מבנה באורך 450' וברוחב 120', הנושא את התנועה ב- I-270 לכיוון צפון ודרום מעל MD 85.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2022

חברה מבצעת

Fay, S&B USA Construction

חברה מפתחת

לקוח

Maryland State Highway Association

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.