Solel_depo
הדמיה

דיפו

ישראל, פתח תקווה

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

ספיבק

אודות הפרויקט

מרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת הקלה בגוש דן, המכונה דיפו (Depo), יהיה מצויד במערכות מתקדמות לניטור האוויר, טיפול בפסולת ושמירת מי תהום. בנוסף על מוסך לרכבות הקלות, ייבנה במתחם מרכז שליטה שישמש גם בניין מנהלה. הבניין יוקם בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה, תוך ניצול מרבי של אור היום לחיסכון באנרגיה.

אודות הפרויקט

מרכז התחזוקה והתפעול של הרכבת הקלה בגוש דן, המכונה דיפו (Depo), יהיה מצויד במערכות מתקדמות לניטור האוויר, טיפול בפסולת ושמירת מי תהום. בנוסף על מוסך לרכבות הקלות, ייבנה במתחם מרכז שליטה שישמש גם בניין מנהלה. הבניין יוקם בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה, תוך ניצול מרבי של אור היום לחיסכון באנרגיה.

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

ספיבק

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.