conssessions_Carmel
צילום: אלבטרוס

מנהרות הכרמל

ישראל, קיבוץ שדה בוקר

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2010

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט BOT מהגדולים והמורכבים שהוקמו בשיטה זו בישראל. במסגרת הפרויקט נחצבו ארבע מנהרות חד-סטריות באורך כולל של כתשעה ק"מ, המקשרות בין מחלף הקריות, מחלף רופין ומחלף חוף הכרמל. עומקן של המנהרות מגיע עד 200 מטר מתחת לפני האדמה. בנוסף הוקם מחלף מהגדולים בארץ, המורכב משבעה גשרים בארבעה מפלסים. עקב הסמיכות לשכונות מגורים ומתוך דאגה לתושבים ולסביבה, התנהל הפרויקט תוך הקפדה מחמירה על ערכי הסביבה ושיתוף מחזיקי עניין. הפרויקט זכה בפרס ראשון בתחרות מצוינות בבנייה ובתשתיות לשנת 2011 בקטגוריה "תשתית על", מטעם התאחדות בוני הארץ.

אודות הפרויקט

פרויקט BOT מהגדולים והמורכבים שהוקמו בשיטה זו בישראל. במסגרת הפרויקט נחצבו ארבע מנהרות חד-סטריות באורך כולל של כתשעה ק"מ, המקשרות בין מחלף הקריות, מחלף רופין ומחלף חוף הכרמל. עומקן של המנהרות מגיע עד 200 מטר מתחת לפני האדמה. בנוסף הוקם מחלף מהגדולים בארץ, המורכב משבעה גשרים בארבעה מפלסים. עקב הסמיכות לשכונות מגורים ומתוך דאגה לתושבים ולסביבה, התנהל הפרויקט תוך הקפדה מחמירה על ערכי הסביבה ושיתוף מחזיקי עניין. הפרויקט זכה בפרס ראשון בתחרות מצוינות בבנייה ובתשתיות לשנת 2011 בקטגוריה "תשתית על", מטעם התאחדות בוני הארץ.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2010

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.