Solel_EasternRailway
צילום: הדמייה

מסילה מזרחית S1

ישראל

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2021

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נת”י

אודות הפרויקט

המסילה תקשר בין חדרה ללוד במסלול עוקף תל אביב באורך של 65 ק"מ, וסולל בונה תקים את השכבה התחתונה במקטע הצפוני שאורכו 22 ק"מ. המסילה המזרחית תהיה מקבילה לכביש חוצה ישראל והיקפה מוערך ב-220 מיליון שקלים.

אודות הפרויקט

המסילה תקשר בין חדרה ללוד במסלול עוקף תל אביב באורך של 65 ק"מ, וסולל בונה תקים את השכבה התחתונה במקטע הצפוני שאורכו 22 ק"מ. המסילה המזרחית תהיה מקבילה לכביש חוצה ישראל והיקפה מוערך ב-220 מיליון שקלים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2021

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נת”י

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.