CITY POINT

CITY POINT

רומניה, בוקרשט

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2017, שלב א

חברה מפתחת

אירופה בשיתוף עם קבוצת ים סוף

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. מיקום הפרויקט הוא באזור המתפתח ביותר בבוקרשט. צפון העיר. האזור מתאפיין בפיתוח של תשתיות אזרחיות-מרכזים מסחריים ופארקים. מדובר בפרויקט בסדר גודל של שכונת מגורים, כ 1,700 יח"ד.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. מיקום הפרויקט הוא באזור המתפתח ביותר בבוקרשט. צפון העיר. האזור מתאפיין בפיתוח של תשתיות אזרחיות-מרכזים מסחריים ופארקים. מדובר בפרויקט בסדר גודל של שכונת מגורים, כ 1,700 יח"ד.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2017, שלב א

חברה מפתחת

אירופה בשיתוף עם קבוצת ים סוף

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.