Renewable_SdeBoker
צילום: איגל צילומי אוויר

שדה בוקר

ישראל, קיבוץ שדה בוקר

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: ינואר 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אנרגיה סולאר

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 5 מגה-ואט.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 5 מגה-ואט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: ינואר 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אנרגיה סולאר

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.