Solel_big_ashdod
צילום: אבי אדטו

ביג אשדוד

ישראל, אשדוד

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אחים מרגולין

אודות הפרויקט

בניית מרכז מסחרי בשטח כולל כ-86.000 מ"ר, כאשר שטח מסחר הינו 34.000 מ"ר ושטח חניון 52.000 מ"ר, נבנו 120 חנויות ומעל 2000 מקומות חנייה. תקרות בשטח כ-28.000 מ"ר בוצעו מלוח"דים, אשר סופקו ע"י מפעל של סולל בונה. תקרות בשטח כ-20.000 מ"ר בוצעו מבטון דרוך. ביחד עם עבודות הפיתוח בוצעו מזרקות ומספר בריכות אקולוגיות. מרכז מסחרי "ביג אשדוד" הוגש ע"י רשת "ביג" לאליפות אירופה בין מרכזי מסחר בינוניים וקטנים בשנת 2016 וזכה במקום הראשון.

אודות הפרויקט

בניית מרכז מסחרי בשטח כולל כ-86.000 מ"ר, כאשר שטח מסחר הינו 34.000 מ"ר ושטח חניון 52.000 מ"ר, נבנו 120 חנויות ומעל 2000 מקומות חנייה. תקרות בשטח כ-28.000 מ"ר בוצעו מלוח"דים, אשר סופקו ע"י מפעל של סולל בונה. תקרות בשטח כ-20.000 מ"ר בוצעו מבטון דרוך. ביחד עם עבודות הפיתוח בוצעו מזרקות ומספר בריכות אקולוגיות. מרכז מסחרי "ביג אשדוד" הוגש ע"י רשת "ביג" לאליפות אירופה בין מרכזי מסחר בינוניים וקטנים בשנת 2016 וזכה במקום הראשון.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אחים מרגולין

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.