Solel_shikma-and-bohu
צילום: פוטו את יוסי בע”מ

גשרי בוהו ושקמה

ישראל

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אפריל 2013

חברה מבצעת

חברה מפתחת

האחים מרגולין

לקוח

רכבת ישראל

אודות הפרויקט

שני גשרי רכבת ארוכים באורך 450 מטר ו-260 מטר מוקמים מעל מסילת הרכבת שבין אשקלון לבאר שבע, בקטע שבין יד מרדכי לנתיבות. גשר שקמה מעל נחל שקמה, כביש 34 וכביש הכניסה לקיבוץ ארז, נבנה בשיטת דחיקה ואורכו 450 מטר. גשר בוהו, מעל נחל בוהו, הממוקם צפון מערבית לעיר נתיבות, נבנה בשיטת גשר קורות ואורכו 260 מטר.

אודות הפרויקט

שני גשרי רכבת ארוכים באורך 450 מטר ו-260 מטר מוקמים מעל מסילת הרכבת שבין אשקלון לבאר שבע, בקטע שבין יד מרדכי לנתיבות. גשר שקמה מעל נחל שקמה, כביש 34 וכביש הכניסה לקיבוץ ארז, נבנה בשיטת דחיקה ואורכו 450 מטר. גשר בוהו, מעל נחל בוהו, הממוקם צפון מערבית לעיר נתיבות, נבנה בשיטת גשר קורות ואורכו 260 מטר.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אפריל 2013

חברה מבצעת

חברה מפתחת

האחים מרגולין

לקוח

רכבת ישראל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.