RED_Sluncová_cr
צילום: הדמיה

SLUNCOVÁ, PRAGUE 8 – KARLÍN

צ'כיה, פראג

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2022

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 222 דירות.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 222 דירות.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2022

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.