Solel_beer_police
צילום: ילנה סקגין

באר משטרה

ישראל, חדרה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול: אוקטובר 2016

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי תכננה, הקימה ומתפעלת במשך כ-15 שנה מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר עבור תאגיד מי חדרה. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי תכננה, הקימה ומתפעלת במשך כ-15 שנה מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר עבור תאגיד מי חדרה. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול: אוקטובר 2016

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.