Solel_tihur-raanana
צילום: רמי זרנגר

מתקן לטיהור מי בארות

ישראל, רעננה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2010

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כשבע שנים מתקן לטיוב מי קידוח ממיקרו-מזהמים אורגניים המצויים באקוויפר עבור תאגיד מי רעננה. שיטת הטיוב מבוססת על ספיגת המזהם באמצעות מצע פחם פעיל גרנולרי המאפשר הפחתת המזהם לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כשבע שנים מתקן לטיוב מי קידוח ממיקרו-מזהמים אורגניים המצויים באקוויפר עבור תאגיד מי רעננה. שיטת הטיוב מבוססת על ספיגת המזהם באמצעות מצע פחם פעיל גרנולרי המאפשר הפחתת המזהם לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2010

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.