Solel_Carlsberg
צילום: דרור שיין

קרלסברג

ישראל, אשקלון

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: יולי 2019

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם Waterleau, בלגיה

חברה מפתחת

קרלסברג מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ

אודות הפרויקט

מתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים של מבשלות בירה ומשקאות קלים קרלסברג באשקלון. הטיפול מתבצע בעזרת מתקני קדם לסינון מוצקים, טיפול אנאירובי להפחתת עומסים אורגניים, נידוף תרכובות אנאורגניות ומתקן ביולוגי לטיפול בריחות

אודות הפרויקט

מתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים של מבשלות בירה ומשקאות קלים קרלסברג באשקלון. הטיפול מתבצע בעזרת מתקני קדם לסינון מוצקים, טיפול אנאירובי להפחתת עומסים אורגניים, נידוף תרכובות אנאורגניות ומתקן ביולוגי לטיפול בריחות

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: יולי 2019

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם Waterleau, בלגיה

חברה מפתחת

קרלסברג מבשלות בירה בינלאומיות בע”מ

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.