Solel_givon
צילום: אבי אדטו

חניון גבעון

ישראל, תל אביב

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2013

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אחוזת החוף וגינדי

אודות הפרויקט

פרויקט BOT של חברת גינדי מול אחוזות חוף (עיריית ת"א) ל 22.5 שנה. תכנון ופיקוח עליון באחריות יהל מהנדסים כנציגי העירייה. שטח הכיכר כ-10 דונם, 260 מ' אורך 35 מ' רוחב, 28,900 מ"ר בנוי. 997 מקומות חניה בנוסף חניות אופנועים ואופניים. חניון תת קרקעי 4.5 קומות.

אודות הפרויקט

פרויקט BOT של חברת גינדי מול אחוזות חוף (עיריית ת"א) ל 22.5 שנה. תכנון ופיקוח עליון באחריות יהל מהנדסים כנציגי העירייה. שטח הכיכר כ-10 דונם, 260 מ' אורך 35 מ' רוחב, 28,900 מ"ר בנוי. 997 מקומות חניה בנוסף חניות אופנועים ואופניים. חניון תת קרקעי 4.5 קומות.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2013

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אחוזת החוף וגינדי

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.