Renewable_EinHashlisha
צילום: מאלרס

עין השלושה

ישראל, דרום, ישראל

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: מרץ 2015

חברה מבצעת

Shikun & Binui Energy שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם בילקטריק

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 5 מגה-ואט.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 5 מגה-ואט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: מרץ 2015

חברה מבצעת

Shikun & Binui Energy שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם בילקטריק

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.