SBI_Franja-Transversal-del-North
צלם: גיל שבת

כביש FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTH

אודות הפרויקט

תכנון, סלילה ותחזוקה של כביש באורך 330 ק"מ בצפון המדינה – אחד מעורקי התנועה הראשיים המחברים בין מדינות מרכז אמריקה.

אודות הפרויקט

תכנון, סלילה ותחזוקה של כביש באורך 330 ק"מ בצפון המדינה – אחד מעורקי התנועה הראשיים המחברים בין מדינות מרכז אמריקה.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.