Solel_hadassa
צילום: משרד אדריכלים ספקטור עמישר

מגדל האשפוז ע”ש וטסמן דוידסון, בי”ח הדסה

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה : אפריל 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע”מ

אודות הפרויקט

בניין האשפוז הדסה הוא בניין "אקו-טק" – המשלב אונקולוגיה וטכנולוגיה. בבניין 14 קומות + 5 קומות תת קרקעיות, 20 מעליות שקופות, שלושה דרגנועים, ארבעה גשרים ושתי מנהרות המקשרות למרכז הרפואי והחניה. שטח המגדל הוא 86,000 מ"ר ושטח קומה טיפוסית הוא 4,200 מ"ר, הכוללת 248 חדרי אשפוז ל-350 מיטות, ארבעה גני מרפא ו-24 חדרי ניתוח מהמתקדמים בעולם.

אודות הפרויקט

בניין האשפוז הדסה הוא בניין "אקו-טק" – המשלב אונקולוגיה וטכנולוגיה. בבניין 14 קומות + 5 קומות תת קרקעיות, 20 מעליות שקופות, שלושה דרגנועים, ארבעה גשרים ושתי מנהרות המקשרות למרכז הרפואי והחניה. שטח המגדל הוא 86,000 מ"ר ושטח קומה טיפוסית הוא 4,200 מ"ר, הכוללת 248 חדרי אשפוז ל-350 מיטות, ארבעה גני מרפא ו-24 חדרי ניתוח מהמתקדמים בעולם.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה : אפריל 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע”מ

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.