RED_Grzybowska85_poland
צילום: Arken Production

GRZYBOWSKA 85

פולין

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2018

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 501 דירות.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 501 דירות.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2018

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.