Solel_matash-netanya
צלם: רמי זרנגר

מט”ש נתניה

ישראל, נתניה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת הפעלה: דצמבר 2014

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומסרה לתפעול מתקן לטיפול בריחות ממט"ש נתניה עבור חברת אלקו. שיטת הטיפול מבוססת על מצע ביולוגי שעליו חיים החיידקים המפרקים את הסולפידים ואת מולקולות הריח לרמה הנדרשת.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומסרה לתפעול מתקן לטיפול בריחות ממט"ש נתניה עבור חברת אלקו. שיטת הטיפול מבוססת על מצע ביולוגי שעליו חיים החיידקים המפרקים את הסולפידים ואת מולקולות הריח לרמה הנדרשת.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת הפעלה: דצמבר 2014

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.