Solel_road-444
צילום: הדמייה

כביש 444

ישראל, ראש העין

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה משוער: 2019

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

אודות הפרויקט

מחלף חדש בכניסה הדרומית לראש העין, הרחבת הכביש והוספת נתיב תחבורה ציבורי, לטובת השכונות החדשות הנבנות בעיר. בנוסף, נשנה את תוואי הכביש על ידי הקמת גשר מעל כביש 10 סמוך לכניסה לראש עין, שירד חזרה לתוואי הקיים לכיוון כביש 471 מצפון. בפרויקט ישולבו עבודות עפר וסלילה, עבודות בטון לקירות ולתעלות, גישור ופיתוח נופי.

אודות הפרויקט

מחלף חדש בכניסה הדרומית לראש העין, הרחבת הכביש והוספת נתיב תחבורה ציבורי, לטובת השכונות החדשות הנבנות בעיר. בנוסף, נשנה את תוואי הכביש על ידי הקמת גשר מעל כביש 10 סמוך לכניסה לראש עין, שירד חזרה לתוואי הקיים לכיוון כביש 471 מצפון. בפרויקט ישולבו עבודות עפר וסלילה, עבודות בטון לקירות ולתעלות, גישור ופיתוח נופי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה משוער: 2019

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.