Solel_machon-geology
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

המכון הגיאולוגי

ישראל, ירושלים

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

תפנית

אודות הפרויקט

מבנה מחקר ייחודי המשלב מעבדות נקיות, מעבדות מדידה מיוחדות ומשרדי חוקרים. הפרויקט מיועד עבור המכון הגיאולוגי, המכון לחקר הימים והאגמים והמעבדה הלאומית לפיזיקה. לאחר השלמתו יכלול המבנה מעבדות ומכשור מהמתקדמים בעולם ויאפשר מחקר מקיף ויסודי של תחום הקרקע, המים ורעידות האדמה בישראל.

אודות הפרויקט

מבנה מחקר ייחודי המשלב מעבדות נקיות, מעבדות מדידה מיוחדות ומשרדי חוקרים. הפרויקט מיועד עבור המכון הגיאולוגי, המכון לחקר הימים והאגמים והמעבדה הלאומית לפיזיקה. לאחר השלמתו יכלול המבנה מעבדות ומכשור מהמתקדמים בעולם ויאפשר מחקר מקיף ויסודי של תחום הקרקע, המים ורעידות האדמה בישראל.

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

תפנית

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.