Solel_mevakert
צילום: ילנה סקגין

בית מבקר המדינה

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

הדיור הממשלתי באמצעות CPM

אודות הפרויקט

פרויקט BOT של המדינה לתכנון, הקמה ותחזוקה של בניין משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בסמוך לחניון הלאום ובית המשפט העליון בירושלים.

אודות הפרויקט

פרויקט BOT של המדינה לתכנון, הקמה ותחזוקה של בניין משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בסמוך לחניון הלאום ובית המשפט העליון בירושלים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

הדיור הממשלתי באמצעות CPM

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.