RED_flora_g2
צילום: Marcin Tymiński

FLORA – G2

פולין

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: 2019

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אירופה בשיתוף עם ASBUD ו- RT

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 600 דירות.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 600 דירות.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: 2019

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אירופה בשיתוף עם ASBUD ו- RT

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.