SBI_Benue_Moshe_Malal
צילום: משה מלל

East West

ניגריה

בקצרה

אודות הפרויקט

פרויקט של שיכון ובינוי אס.בי.איי (SBI) תשתיות, כביש באורך 99 ק"מ וגשר מעל הנהר IMO באורך כולל של 840 מטרים ושלושה גשרים מעל הכביש המהיר באורך כולל של 200 מטר. תהליך הבנייה מצריך פעולות מורכבות של העברת ציוד על גבי דוברות כולל הקמת תחנת בטון על גבי דוברה ועבודה מתוך המים.

אודות הפרויקט

פרויקט של שיכון ובינוי אס.בי.איי (SBI) תשתיות, כביש באורך 99 ק"מ וגשר מעל הנהר IMO באורך כולל של 840 מטרים ושלושה גשרים מעל הכביש המהיר באורך כולל של 200 מטר. תהליך הבנייה מצריך פעולות מורכבות של העברת ציוד על גבי דוברות כולל הקמת תחנת בטון על גבי דוברה ועבודה מתוך המים.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.