Solel_heichal-hamishpat
צילום: אבי אדטו

היכל המשפט

ישראל, תל אביב

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

שובאל ת”א

אודות הפרויקט

פרויקט BOT, הכולל הקמת מגדל בגובה 24 קומות ובו אולמות שיפוט ומשרדים צמודים בשטח של כ-18,000 מ"ר, מבנים טכניים ואגף מעצרים בשטח של כ-16,500 מ"ר וחניון תת-קרקעי המיועד ל-260 כלי רכב. הפרויקט תוכנן על בסיס עקרונות הבנייה הירוקה, בדגש על חיסכון במים ובאנרגיה ושימוש בחומרים לא מזהמים. הפרויקט נבחר, לראשונה בעיריית תל אביב, כפיילוט לעמידה בתנאי הקיימות של "אוגדן ירוק".

אודות הפרויקט

פרויקט BOT, הכולל הקמת מגדל בגובה 24 קומות ובו אולמות שיפוט ומשרדים צמודים בשטח של כ-18,000 מ"ר, מבנים טכניים ואגף מעצרים בשטח של כ-16,500 מ"ר וחניון תת-קרקעי המיועד ל-260 כלי רכב. הפרויקט תוכנן על בסיס עקרונות הבנייה הירוקה, בדגש על חיסכון במים ובאנרגיה ושימוש בחומרים לא מזהמים. הפרויקט נבחר, לראשונה בעיריית תל אביב, כפיילוט לעמידה בתנאי הקיימות של "אוגדן ירוק".

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

שובאל ת”א

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.