Solel_rakevet-kala
צילום: אבשלום ששוני

הרכבת הקלה תל אביב

ישראל, תל אביב

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם S.C. Western Segment’s Construction CRTG

חברה מפתחת

דנה הנדסה

לקוח

נת”ע

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי, סולל בונה תשתיות והחברה הסינית China Railway Tunnel Group) CRTG) זכו במכרז הענק לבניית שתי מנהרות באורך 5 ק"מ כל אחת ויבנו שש תחנות בחלק המערבי של הרכבת הקלה בתל אביב, כחלק מהקמת רכבת קלה במטרופולין של תל אביב.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי, סולל בונה תשתיות והחברה הסינית China Railway Tunnel Group) CRTG) זכו במכרז הענק לבניית שתי מנהרות באורך 5 ק"מ כל אחת ויבנו שש תחנות בחלק המערבי של הרכבת הקלה בתל אביב, כחלק מהקמת רכבת קלה במטרופולין של תל אביב.

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם S.C. Western Segment’s Construction CRTG

חברה מפתחת

דנה הנדסה

לקוח

נת”ע

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.