SBI_Cundinamarca-Road
צילום: אריק טפיירו

כביש CUNDINAMARCA

קולומביה, בוגוטה

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: אפריל 2019

זכיינות

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם CJV – POB (Owned by SBI)

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Perimetral Oriental de Bogota SAS

אודות הפרויקט

סלילת כביש אגרה באורך 154 ק"מ אשר שיכון ובינוי תפעיל במשך 25 שנה, כחלק מפרויקט רב-לאומי של קולומביה לשדרוג מערכת הכבישים במדינה.

אודות הפרויקט

סלילת כביש אגרה באורך 154 ק"מ אשר שיכון ובינוי תפעיל במשך 25 שנה, כחלק מפרויקט רב-לאומי של קולומביה לשדרוג מערכת הכבישים במדינה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: אפריל 2019

זכיינות

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם CJV – POB (Owned by SBI)

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Perimetral Oriental de Bogota SAS

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.