RED_New-Point-Bucharest
הדמיה להמחשה בלבד

NEW POINT

רומניה, בוקרשט

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער : שלב א- 2018

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער : שלב א- 2018

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.