SBI_Abuja-Abaji-Road
צילום: אריק טפיירו

כביש ABUJA-ABAJI

ניגריה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

סלילת כביש באורך 54.70 ק"מ, כולל גשרים באורך 195 מ' ומערכת ניקוז.

אודות הפרויקט

סלילת כביש באורך 54.70 ק"מ, כולל גשרים באורך 195 מ' ומערכת ניקוז.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.