Solel_Obstacle
צילום: נתנאל צברי

מכשול בדרום

ישראל, גבול רצועת עזה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ינואר 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

משרד הביטחון

אודות הפרויקט

פרויקט ראשון מסוגו בעולם ואחד המיזמים המורכבים ביותר במדינת ישראל ובעולם, בניית מכשול תת קרקעי באמצעות ציוד הידרומיל. הפרויקט הוא ביצוע מכשול תת קרקעי נגד מנהרות לאורך גבול רצועת עזה. עבודת קירות סלארי הכי גדולה בעולם עד היום. העבודה מתבצעת ע''י 5 מכונות הידרומיל שעובדות 24 שעות ביממה חוץ משבת. 700,000 מ"ק של קירות סלארי עמוקים לאורך 15 ק"מ.

אודות הפרויקט

פרויקט ראשון מסוגו בעולם ואחד המיזמים המורכבים ביותר במדינת ישראל ובעולם, בניית מכשול תת קרקעי באמצעות ציוד הידרומיל. הפרויקט הוא ביצוע מכשול תת קרקעי נגד מנהרות לאורך גבול רצועת עזה. עבודת קירות סלארי הכי גדולה בעולם עד היום. העבודה מתבצעת ע''י 5 מכונות הידרומיל שעובדות 24 שעות ביממה חוץ משבת. 700,000 מ"ק של קירות סלארי עמוקים לאורך 15 ק"מ.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ינואר 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

משרד הביטחון

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.