SBI_JKIA-Machakos-Road
צילום: דן שחם

כביש JKIA-MACHAKOS

קניה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: יוני 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

אודות הפרויקט

שיקום 33.5 ק"מ של כביש קיים וסלילת קטע חדש של 12.5 ק"מ, כולל שני גשרים ומעבירי מים.

אודות הפרויקט

שיקום 33.5 ק"מ של כביש קיים וסלילת קטע חדש של 12.5 ק"מ, כולל שני גשרים ומעבירי מים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: יוני 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם SBI International Holdings AG

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.