RED_RiverCity_cr
צילום: Lukáš Pelech

RIVERCITY (KAY RESIDENCE), PRAGUE 8 – KARLÍN

צ'כיה, פראג

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2021

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 52 דירות.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורים. 52 דירות.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2021

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.