Solel_road-65-85
צילום: אלבטרוס

כביש 65 – 85

ישראל, עמיעד

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

אודות הפרויקט

פרויקט ההרחבה והשיפור של כביש מס’ 85 בקטע הדרך שבין צומת נחל עמוד לצומת עמיעד. הפרויקט כולל את הרחבת הכביש הקיים לכביש דו-מסלולי ודו-נתיבי. הרחבה זו תשפר את התנועה ואת בטיחות הנסיעה, תצמצם את זמני הנסיעה בין האזורים ותשפר את הנגישות אל מרכז הארץ. לכל אלה השפעות ישירות וחיוביות על הפחתת זיהום האוויר הנגרם כתוצאה ממערכות תחבורה.

אודות הפרויקט

פרויקט ההרחבה והשיפור של כביש מס’ 85 בקטע הדרך שבין צומת נחל עמוד לצומת עמיעד. הפרויקט כולל את הרחבת הכביש הקיים לכביש דו-מסלולי ודו-נתיבי. הרחבה זו תשפר את התנועה ואת בטיחות הנסיעה, תצמצם את זמני הנסיעה בין האזורים ותשפר את הנגישות אל מרכז הארץ. לכל אלה השפעות ישירות וחיוביות על הפחתת זיהום האוויר הנגרם כתוצאה ממערכות תחבורה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2015

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.