SBI_Meru-Mitunguu-Road
צילום: דן שחם

כביש MERU-MITUNGUU

קניה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

שיפוץ ושדרוג 46.1 ק"מ כביש לכביש אספלט.

אודות הפרויקט

שיפוץ ושדרוג 46.1 ק"מ כביש לכביש אספלט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2012

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.