conssessions_Police
צילום: אבי אדטו

המכללה הלאומית לשוטרים

ישראל, בית שמש

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך הפעלה: ינואר 2015

זכיינות

Shikun & Binui Investments and Concessions שיכון ובינוי השקעות וזכיינות בשיתוף עם פוליסיטי

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

פרויקט BOT המשתרע על פני 230 דונם, שבו ממוקמים 38 מבנים שונים, בשטח בנוי של כ-62,000 מ"ר. המרכז כולל מבני מגורים לחניכים ואנשי סגל, מבני משרדים, מתחם הסעדה, מבני ציבור, קריית הדרכה מתקדמת, מטווחים, אצטדיון אתלטיקה ומתקני ספורט.

אודות הפרויקט

פרויקט BOT המשתרע על פני 230 דונם, שבו ממוקמים 38 מבנים שונים, בשטח בנוי של כ-62,000 מ"ר. המרכז כולל מבני מגורים לחניכים ואנשי סגל, מבני משרדים, מתחם הסעדה, מבני ציבור, קריית הדרכה מתקדמת, מטווחים, אצטדיון אתלטיקה ומתקני ספורט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך הפעלה: ינואר 2015

זכיינות

Shikun & Binui Investments and Concessions שיכון ובינוי השקעות וזכיינות בשיתוף עם פוליסיטי

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.