Solel_genery2_1
צילום: אלבטרוס

ג’נרי 2

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2017

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

הדיור הממשלתי באמצעות CPM

אודות הפרויקט

פרויקט PPP להקמת בניין משרדים בבעלות חטיבת הזכיינות של הקבוצה, הכולל תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ומסירה.

אודות הפרויקט

פרויקט PPP להקמת בניין משרדים בבעלות חטיבת הזכיינות של הקבוצה, הכולל תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ומסירה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2017

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

הדיור הממשלתי באמצעות CPM

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.